Joel Palmius

Som hastigast...

För närvarande är jag IT-konsult med eget bolag, men överväger att hitta annan (eller komplettera med annan) sysselsättning. Den här hemsidan är tänkt att fungera som bakgrundsinfo för er som vill anställa mig.

Formell bakgrund

Jag har doktorerat i data- och systemvetenskap (avhandling framlagd 2010) efter att ha läst systemvetenskap (magisterexamen 2000) och psykologi (kandidatexamen 2003). Förutom att vara doktorand jobbade jag även som föreläsare på Mittuniversitetet, och hade då främst kurser inom programmering, nätverkskommunikation och olika andra tekniskt orienterade ämnen.

Sedan 2010 driver jag ett aktiebolag (Data Collection AB) som erbjuder systemutveckling för forskning och utveckling, främst inom statlig sektor. Detta är även min nuvarande sysselsättning.

Yrkesmässigt fokus

Genom åren har jag ägnat en hel del energi åt webbenkäter, och började redan 1998 skriva ett av de första webbenkätverktyg som släppts som open source (Mod_Survey). Detta har senare utvecklats till mitt nischområde: samhällsvetenskaplig datainsamling, scriptning av dataflöden, och datahantering, främst i webbmiljö.

I mitt företag har jag gått in i olika forsknings- och utvecklingsprojekt med teknisk kompetens, systemutveckling och rådgivning kring datainsamling, databearbetning och datahantering. I dessa projekt har jag arbetat med tekniskt stöd kring ämnen som psykoterapi via internet, chefsutvärderingar, utbildningsverktyg för socialsekreterare och arbetsmiljöutvärderingar.

Löpande har jag även varit involverad i en mängd olika webbenkätprojekt.

Vad jag letar efter

Just nu överväger jag att hitta något nytt att göra. Jag har fortfarande uppdrag i företaget, men det börjar kännas som om det är dags att hitta miljöombyte via en arbetsplats med kollegor och nya saker att titta på. Jag är öppen för förslag, och kan tänka mig att göra lite av varje inom mitt kompetensområde. Mina främsta ingångsvärden i en sån diskussion är att jag vill hamna i en väl fungerande organisation som har en god stämning i den närmaste arbetsgruppen.